Eventus Betegszállítás Irányítási modul az Országos Mentőszolgálatnál

2015. 06. 22.

Az Országos Mentőszolgálat a betegszállítás és mentésirányítás területén egy új irányítási megoldást vezetett be. Az utóbbi keretében valósult meg a Fornax Eventus platformján működő Betegszállítás Irányítási Rendszer.

Magyarországon az embermentést, mint kötelezettséget Mária Terézia magyar királynő törvényben írta elő, 1887-ben Európában másodikként szervezték meg a mentőszolgálatot. A BÖME (Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület) első lófogatú mentőkocsija 1887 május 10-én indult el a budapesti Lipót bazár elől.  A mentésügy országos intézménye hazánkban 1948 óta működik Országos Mentőszolgálat  néven és alapvetően mentési és betegszállítás irányítási feladatokat lát el.

Az Országos Mentőszolgálat a mentésirányítás és betegszállítás területén a hatékonyabb információáramlás és gyorsabb munkafolyamat érdekében egy új, korszerű irányítási megoldást vezetett be. A mentésirányítási rendszer bevezetésének keretén belül valósult meg a Fornax Eventus platformján működő Betegszállítás Irányítási Rendszer.

A mentőszolgálat tevékenysége eddig elsődlegesen papír alapú munkavégzésre épült, amely nemcsak időigényes volt, de sok adminisztrációval járt. A hatékonyabb információáramlás és gyorsabb munkafolyamat érdekében az Országos Mentőszolgálat múlt évben az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztési program, a KMOP-2009-4.3.3/B és a TIOP-2.3.4/09/2 projektek keretében egy a kor műszaki igényeihez illő és az Európai Uniós irányelvekhez igazodó új szisztémát vezetett be.  Az informatikai alapú mentésirányítási rendszer (MIR) kompatibilis az Egységes Segélyhívó Rendszerrel (ESR-112).

A közbeszerzési eljárás nyertese – közös ajánlattevőként – a TIGRA Computer és Irodatechnikai Kft./Enterprise Communications Magyarország Kft. lett, a Fornax Eventus moduljával alvállalkozóként vett részt a projektben.

A beruházás keretében megújult az Irányító Csoportok informatikai felszerelése, ergonomikus munkahelyeket alakítottak ki, illetve két számítógép-központ kiépítése is megtörtént. Az informatikai és tartalmi fejlesztések eredményeként korszerű kikérdezési protokollt, valamint feladatspecifikus döntéstámogató szoftvereket vezettek be. Az új szoftverek segítik az optimális döntések meghozatalát, ugyanakkor nem iktatják ki a mérlegelés lehetőségét, azaz nem a gép fog dönteni az ember helyett.

Az Országos Mentőszolgálat MIR projektjének keretében a mentésirányítási rendszer fejlesztésének elsődleges célja a kórházi kezelést megelőző sürgősségi ellátáshoz való hozzáférés jelenlegi egyenlőtlenségeinek csökkentése, a helytől és időtől független, egységesen magas szakmai színvonalú sürgősségi szolgáltatás biztosítása a rászorulók számára. Az előzőeken túlmenő cél a 15 percen belüli helyszínre érkezés arányának javítása.

A kivonuló egységeknél rendszeresítésre kerülő informatikai eszközök, mobil terminálok segítségével gyorsul az információáramlás (adatok elektronikus kezelése, útvonaljavaslat), és az új rendszerek bevezetésével lehetőség nyílik arra is, hogy a mentési feladatokkal kapcsolatos pontos statisztikai adatok, kimutatások készülhessenek.

Az Országos Mentőszolgálat MIR projektjének keretében valósult meg az Eventus platformon működő Betegszállítás Irányítási Rendszer (BIR). A Fornax által szállított BIR rendszert az igénylők (orvosok és meghatalmazottjaik) illetve a szolgálat betegszállítás irányítói 2014. augusztusa óta éles üzemben használják Magyarországon. Az alkalmazás a betegszállítás irányítást végző munkatársak gépeire telepített vastagkliens programmal, illetve az igénylők számára egy úgynevezett vékonykliens segítségével weben keresztül is elérhető.

A BIR rendszer országos kiterjedésű logisztikai támogatást nyújt a betegszállítás számára. Biztosítja a Mentőszolgálat hatékony közreműködését a betegszállítás folyamatában, támogatja a betegszállításban részt vevő erőforrások optimális használatát valamint a betegszállítás finanszírozója (OEP) számára ellenőrizhetővé teszi a betegszállítás költségelszámolásokat.

Az Eventus felületen működő BIR alkalmazás támogatja a betegszállítás igény rögzítését, az igény állapotának folyamatos követését, a feladatok áttekintését az irányítók számára, majd a feladatok tervezését és kiadását. A rendszer alkalmas a rendszeres, ismétlődő szállítási feladatok regisztrálásának támogatására egyaránt. A munkafolyamat lezárása után az alkalmazás segítségével a felhasználóknak lehetőségük van különböző riportok futtatására.

A szoftver képes a betegszállítási feladatok vizuális megjelenítésére is, vagyis a BIR rendszerbe integrált térképen a betegszállítás irányítói láthatják a beállított szűrőknek megfelelő feladatokat, valamint a betegszállító járművek adott időpillanatnak megfelelő pozícióját. A bevezetett szoftver koncepcionálisan lehetőséget biztosít a feladatok, ill. a betegszállító járművek útvonalának megterveztetésére, a járművek által megtett utak utólagos megtekintésére, kielemzésére, az elvégzett betegszállítási feladatok hozzárendelésével. Ezek a funkciók a minél eredményesebb és átláthatóbb munkafolyamatokat hivatottak elősegíteni.