Támogatjuk a Technológia a Társadalomért Alapítványt

2017. 08. 02.

A Fornax elkötelezetten támogatja a jövő informatikus nemzedékét, hisszük, hogy a tehetségek felkarolásával a hazai IT iparág fejleszthető. Ezúttal a Technológia a Társadalomért (TAT) Alapítványt támogatjuk, mely információ –és kommunikáció technológia (IKT) fejlesztési célok érdekében harmonizálja és képviseli az iparági, a civil, az oktatási és kormányzati szereplők szükségleteit, igényeit.

Az Alapítvány tevékenysége során számos megoldást nyújt, hogy mindenki számára kézzel foghatóvá váljon, hogy ma már digitális eszközök és digitális gondolkodás nélkül nincsenek hétköznapok.

Folyamatban lévő és jövőbeni programjai többek között:

  • Digitális Témahét 2018 szervezésében való részvétel – ez ma a legnagyobb volumenű, legtöbb oktatási intézményt, tanárt, diákot és szülőt elérő esemény a digitális pedagógiai területen. A Digitális Témahéten egy egységes téma keretében, szinte függetlenül a tantárgyi és órarendi kötöttségektől, digitálisan dolgozzák fel az iskolák az átadandó ismereteket és készségeket. Előtérbe kerülnek a készségfejlesztő elemek, az alkotás, a csoportmunka és a projekt alapú megközelítés. A rendezvény a köznevelés előszobája, hiszen a végső cél, hogy a Digitális Témahét módszertana a kerettantervi változásoknak köszönhetően általánossá váljon.
  • hu weboldal – az új weboldal létrehozásának célja, hogy diákoknak, tanároknak, szülőknek, tanulni vágyóknak összegyűjtse a programozáshoz köthető képzéseket, eseményeket (pl. pályázatokat)
  • Önkéntes diákmunka kereteinek kidolgozása
  • Alba Innovár – Digitális Élményközpont, Székesfehérvár módszertani támogatása: (http://albainnovar.hu/  https://www.facebook.com/albainnovar/?fref=ts )
  • Digitális Mintaiskola koordinációja – a pilot program idén indul a digitális pedagógiai fejlesztések első lépéseként. A megvalósítás a Digitális Oktatási Stratégia ajánlásai, illetve a stratégia elfogadásáról rendelkező Kormány-előterjesztésben foglalt feladatok szerint kezdődik el. A Digitális Mintaiskola projekt célja, hogy választ adjon számos a kérdésre, mint pl. Milyen IKT eszközrendszer biztosítja a 21. századi digitális pedagógia hátterét? Milyen digitális pedagógiai módszerek hatékonyak és ehhez milyen humán infrastruktúra kialakítása szükséges? Hogyan lehet a mintaiskolai környezetet alkalmazni a teljes köznevelésre? stb.

Bízunk az Alapítvány hasznos és segítő munkájában, hogy programjaival megfelelő irányt mutat és értéket teremt. Támogatásukról biztosítva kívánunk további sikereket.

www.digitalistemahet.hu

www.programozni.hu