O nás

Firma Fornax je prítomná na medzinárodnom trhu, zodpovedá obchodným a technickým výzvam súčasnej doby. Fornax od začiatkov pracuje na zložitých projektoch. Realizuje rôzne softvéry a systémy (primárne workflow manažment systémy a manažment ľudských zdrojov), integruje produkty tretej strany, systémy a aplikácie, resp. poskytuje poradenstvo k uvedeným produktom ako aj v iných oblastiach.

Väčšina našich kolegov má široké, viac ako desaťročné odborné skúsenosti, preto naše kompetencie zahŕňajú – okrem iných – aj oblasť technického manažmentu a manažment určitých úloh, resp. dizajn, manažment, optimalizáciu procesov v pozadí, administratívnych a podporných procesov ako aj ich realizáciu. V priebehu našej činnosti sme získali hlboké znalosti a výnimočné know-how v rôznych IT oblastiach. Naše úspešné projekty zahŕňajú procesy, avšak nie sú obmedzené na projekty získané počas procesov vybavenia sťažností, HR, prenositeľnosti čísla, odhalenia technických porúch a automatizácia riešení porúch, resp. riadenia zákaziek. Rozsahom projektov boli úplné systémy zodpovedajúce technickému a všeobecnému manažmentu ľudských zdrojov, ktoré boli súčasťou celosvetovej integračnej snahy B2B a B2C.

Sme presvedčení, že výkonnosť firmy závisí od výkonnosti ľudí, ktorí pracujú v organizácii. Špeciálnu pozornosť venujeme našim ľudským zdrojom, zvláštny dôraz kladieme na neustále tréningy našich zamestnancov v záujme skvalitnenia ich odbornej znalosti. Nepretržite monitorujeme ich prácu pomocou nášho systému hodnotenia pracovného výkonu, ktorý nám umožní dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu práce. Rýchly prenos informácii medzi našimi kolegami prináša rovnaký výsledok, urýchli realizáciu projektov. Naša firma je samozrejme držiteľom certifikátu ISO 9001:2008.

Na rozdiel od veľkých organizácii – kvôli nedostatku byrokracie a prísnej politiky – sme schopní rýchlo reagovať na zmeny, vrátane možnosti okamžitého rozvoja. Vďaka flexibilnej štruktúre organizácie, rozsiahlej a pevnej siete subdodávateľov, sme schopní zaistiť profesijné tímy ušité na mieru požiadaviek daných projektov.

Takmer 25-ročné skúsenosti firmy Fornax na trhu dokazujú vyššiu úroveň spokojnosti našich zákazníkov, a to že najlepšiu kvalitu práce je možné dosiahnuť s miestnymi znalosťami, miestnych zamestnancov. Oddanosť firmy Fornax ku kvalitným výsledkom spočíva v založení miestnych spoločností, ako aj vyhľadávaní miestnych partnerov, aby sa splnili požiadavky našich zákazníkov tou najlepšou možnou cestou. Firma Fornax - Informatika Slovensko s.r.o. bola založená v roku 2005 ako dcérska firma Fornaxu, aby obslúžila slovenský trh.

Všetky vyššie uvedené fakty sú pravé. Avšak, firma Fornax ponúka svojim klientom viac, ako vieme my a naše skúsenosti sme len časťou príbehu. Veríme, že bez úprimnej, poctivej komunikácie a profesionálneho prístupu efektívna práca nie je možná. Kľúčom nášho úspechu je profesionalizmus a daný druh dôvery.

 

bg_web_Eventus_full_EN

szolgaltatas

Služby

Máme rôzne odborné kompetencie v oblasti IT a odborného poradenstva, individuálneho vývoja softvérov, inštalácie softvérov a systémov, integrácie, respektíve podpory systémov a aplikácií.

eventus

Eventus

Eventus je softvérový systém na spravovanie pracovných procesov a pracovnej sily, vyvinutý spoločnosťou Fornax a využívaný v mnohých Európskych štátoch, ktorý už získal mnoho ocenení.

solutions

Riešenia

Poskytujeme kompletné informatické riešenia vo všeobecných trhových oblastiach a tiež v prioritných odborných oblastiach.

Top